OLIMPIA KARTY STAŁEGO KLIENTA

Stacks Image 1230
Stacks Image 1233
Stacks Image 1236

Regulamin Programu Karty Stałego Klienta

Regulamin programu Karty Stałego Klienta OLIMPII Obowiązujący od dnia13 marca 2009r.

1. Program Karty Stałego Klienta jest przeznaczony dla klientów dokonujących zakupów w Salonach OLIMPII. Celem jest nagradzanie naszych stałych klientów.

2. Postanowienia Ogólne Karta Stałego Klienta jest własnością firmy OLIMPIA. Wydawana jest klientowi w przypadku dokonania jednorazowego zakupu wyrobów z najnowszej aktualnej kolekcji na kwotę co najmniej 500,00 zł.
Od tego momentu klient przy każdym kolejnym zakupie otrzymuje rabat przysługujący w danym przedziale rabatowym. Rabat zwiększa się wraz z rosnącą wartością zakupów.
2.1 Uczestnik może mieć tylko jedną kartę.
2.2 Prawo do korzystania z konta Uczestnika, w szczególności prawo do upustów cenowych, przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.
2.3 Karta Stałego Klienta OLIMPII jest kartą bezterminową.

3. Uczestnictwo w Programie
3.1 Aby otrzymać Kartę Stałego Klienta należy dokonać zakupu minimum jednego wyrobu z najnowszej obowiązującej kolekcji w Salonie firmowym OLIMPII, wypełnić w sposób kompletny, czytelny, zgodny z prawdą oraz podpisać Druk Personalny Karty Stałego Klienta OLIMPII dostępny w Salonach firmowych. Z chwilą przekazania podpisanego Druku Personalnego, osoba zainteresowana otrzyma Kartę Stałego Klienta.
3.2 Tylko właściwie wypełniony Druk Personalny Karty Stałego Klienta zawierający zgodę Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zostanie zaakceptowany przez Organizatora.
3.3 Dane osobowe Uczestnika będą wprowadzane do bazy danych Programu Karty Stałego Klienta firmy OLIMPIA.
3.4 OLIMPIA nie odpowiada za skutki braku możliwości wykorzystania Karty Stałego Klienta wynikające z okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności.

4. Karta Uczestnika
4.1 Uczestnik, przystępując do Programu otrzymuje do używania Kartę Stałego Klienta OLIMPII.
4.2 Karta Stałego Klienta umożliwia dokonywania zakupów we wszystkich salonach firmowych OLIMPII z 2% rabatem udzielonym z tytułu przystąpienia do programu, uzupełnienia Druku Personalnego Karty Stałego Klienta oraz jednorazowego zakupu wyrobów z najnowszej aktualnej kolekcji na kwotę co najmniej 500,00 zł.
Transakcje dokonywane przez uczestnika programu będą zapisywane w systemie oraz kumulowane.
Rabat zwiększa się wraz z rosnącą wartością zakupów i wynosić będzie:
2% - w momencie wypełnienia formularza Druku Personalnego Karty Stałego Klienta oraz przy zakupie na kwotę co najmniej 500 zł:

5% - 250zł - 3000 zł
7% - 3001zł - 6000zł
10% - 6001zł - 10 000zł
15% - od 10 001zł

4.3 Rabaty wynikające z uczestnictwa w programie Karty Stałego Klienta nie sumują się z innymi, obowiązującymi promocjami i na wyprzedaży.
4.4 Jeżeli na koncie Uczestnika nie były dokonywane transakcje przez okres co najmniej 1 roku poziom rabatowy zostaje obniżony do 2%. Klient otrzyma rabat w wysokości 5% po dokonaniu kolejnego zakupu z aktualnej kolekcji. Wynika to z pierwszego progu rabatowego zawartego w punkcie 4.2.
4.5 Uczestnik w ramach Karty Stałego Klienta będzie informowany o przeprowadzonych akcjach promocyjnych, wyprzedażach, możliwości udziału w pokazach mody oraz wszelkich akcjach marketingowych.
4.5 Uczestnik w ramach Karty Stałego Klienta będzie informowany o przeprowadzonych akcjach promocyjnych, wyprzedażach, możliwości udziału w pokazach mody oraz wszelkich akcjach marketingowych. Dodatkowo każdy Uczestnik, który rzetelnie wypełni formularz zgłoszeniowy dokonując zakupów, z nowej kolekcji, w dniu urodzin otrzyma 25% rabat na jeden wybrany model nieprzeceniony. Warunkiem jest posiadanie aktywnej karty stałego klienta założonej co najmniej 1 dzień przed datą urodzin. Uczestnik zobowiązany będzie również do okazania się dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym weryfikację daty urodzenia.
4.6 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym momencie, poprzez złożenie Organizatorowi stosownego oświadczenia na piśmie, zawierającego podpis Uczestnika z chwilą doręczenia Organizatorowi oświadczenia, o którym mowa powyżej, wszystkie punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika zostaną unieważnione i Konto Uczestnika zostanie zamknięte.

5. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu Karty Stałego Klienta w każdym momencie.

6. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Karty Stałego Klienta Organizator zobowiązany jest do umieszczenia informacji o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Programu Karty Stałego Klienta w punktach sprzedaży i na stronie internetowej Organizatora Programu (www.olimpia.com.pl)

7. Zmiany Regulaminu Programu
Organizator Programu uprawniony jest do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Programu Karty Stałego Klienta w każdym momencie.

8. Ochrona danych osobowych
Udostępnienie danych osobowych Uczestnika w związku z przystąpieniem do Programu Karty Stałego Klienta jest dobrowolne, w szczególności danych określonych w Formularzu Zgłoszeniowym Przystąpienia do Programu lub w innych formularzach przeznaczonych do wypełnienia przez daną osobę w celu uzyskania statusu Uczestnika Programu. Uczestnik udziela zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celach marketingowych. Dane osobowe podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. i Polityce Ochrony Danych Osobowych Programu Karty Stałego Klienta OLIMPII. Zgoda, o której mowa powyżej, zostanie udzielona poprzez podpisanie Druku Personalnego Karty Stałego Klienta OLIMPII.

9. Akceptacja Regulaminu
9.1 Niniejszy Regulamin Programu Karty Stałego Klienta będzie uznany za zaakceptowany przez Uczestnika z chwilą pierwszego użycia Karty Stałego Klienta wydanej Uczestnikowi.

10. Z dniem 13.03.2009 dotychczasowe Karty Stałego Klienta tracą ważność. Posiadacze dotychczasowych Kart, po wypełnieniu Druku Personalnego Karty Stałego Klienta i zwrocie nieaktualnej karty, będą mogli otrzymać w salonie firmowym nową kartę z 5 % rabatem.


OLIMPIA S.A. 94-104 ŁÓDŹ,
ul. NOWE SADY 4
www.olimpia.com.pl

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.