OLIMPIA
Adres:
OLIMPIA S.A.
94-102 ŁÓDŹ,
UL. NOWE SADY 4,

Sekretariat: +48 42 6891400
fax: 42 689 14 99

DZIAŁ HANDLOWO-MARKETINGOWY
tel: +48 689 14 23,
42 689 14 29,
689 14 22
fax: 42 689 14 89

Adres: